ข่าวสาร

หลักสูตร STEM+A ให้อะไรมากกว่าที่คิด

08-10-2023

หลักสูตร STEM+A ไม่ได้ให้ประโยชน์เพียงแค่ด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ ได้อีกด้วย

  1. ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณและรอบคอบ รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่างๆ และรู้จักแก้ไขปัญหาที่น้องๆ พบเจอในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี
  2. ทำให้น้องๆ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สามารถเสนอความคิดเห็นหรือไอเดียใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทำ รับฟังและเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันของเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี
  3. ทำให้น้องๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่ไปกับความรู้และความสามารถได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

นอกจากนี้ยังทำให้น้องๆ เข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและรักในการเรียนรู้ ผ่านการสนับสนุนจากครอบครัวและโรงเรียน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout