ข่าวสาร

สื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา

08-10-2023

สื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา ตามหน่วยการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง ผ่านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สนใจสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณบุหงา 08-6415-1759
คุณมะ 08-7348-2735
คุณหลิงหลิง 08-9238-4949

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout