ข่าวสาร

การเขียน Flowchart

08-10-2023

ผังงาน (Flowchart) คือการลำดับขั้นตอนคำสั่งการทำงานต่างๆ โดยใช้รูปแบบสัญลักษณ์แทนการทำงาน มีดังนี้

  1. วงรี ใช้แทน จุดเริ่มต้น หรือ จุดสิ้นสุด (Terminator)
  2. สี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้แทน ข้อมูลนำเข้า หรือ ส่งออก (Input Output)
  3. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้แทน การตัดสินใจ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขและกำหนดทิศทางการทำงานต่อไป (Decision)
  4. สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้แทน การประมวลผลข้อมูล (Process)
  5. ลูกศร ใช้แทน ทิศทางการทำงาน ใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงทิศทางของโปรแกรม (Direction Flow)
  6. จุด ใช้รวมเส้นการทำงานออกไปให้เหลือเพียงเส้นเดียว (Connector)
    ซึ่งการเขียนผังงาน (Flowchart) มีส่วนช่วยทำให้สามารถจัดความคิดได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ โดยการเขียนผังงาน (Flowchart) จัดอยู่ในเนื้อหาบทเรียนหนังสือ Digital Kids No.4

สนใจรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณบุหงา 08-6415-1759
คุณมะ 08-7348-2735
คุณหลิงหลิง 08-9238-4949
สำนักงานใหญ่ 02-3312729-30 กด 0

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout