บทเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.6

เนื้อหาทั้งหมด 1 หน่วยการเรียน

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.6

ระดับชั้น :
ป.6

การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน การจำแนกสารอาจจำแนกโดยใช้สถานะการนำไฟฟ้า การนำความร้อนหรือสมบัติอื่นเป็นเกณฑ์

 

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout