บทเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.3

เนื้อหาทั้งหมด 1 หน่วยการเรียน

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.3

พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้ทั้งในบ้าน และในอุตสาหกรรม ซึ่งการสร้างพลังงานไฟฟ้าต้องใช้แหล่งพลังงานต่างๆนํามาผลิตไฟฟ้า มีทั้งแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และแหล่งพลังงานหมุนเวียน

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout