Top
 

Shop

Imagineering Education / roller coaster

roller coaster

฿290.00

Quantity

Description

roller coaster

เด็กๆจะได้สนุกสนานไปกับการสร้างรางรถไฟเหาะโดยใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ความตื่นเต้นและความปลอดภัยของรถไฟจะอยู่ที่การวางโครงสร้าง เด็กๆ จะต้องกลายมาเป็นวิศวกรตัวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียดสินค้า

1. กระดาษฟูก 5 ชั้น
2. ท่อ EPP โฟม
3. ชุดไม้สำหรับยึดเป็นฐาน
4. เทปกาว
5. ลูกแก้ว ลูกเหล็ก ลูกพลาสติก
6. กาวลาเท็กซ์

 

สาระ2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว. 2.2 ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก หลักฐานเชิงประจักษ์
ว. 2.2 ป.4/3 บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน เชิงประจักษ์