Top
 

Shop

Imagineering Education / mbot v 1.1 (Bluetooth Version)

mbot v 1.1 (Bluetooth Version)

Call for Price

Clear
Quantity
SKU: N/A Category:

Description

รายละเอียดสินค้า :

– สื่อการเรียนการสอน ชุดหุ่นยนต์
– สำหรับผู้เริ่มสร้างหุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมต่อระบบ sensor 4 port และมีโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ 7 ชุดใช้โปรแกรม mBlock Scratch และ APP ใน Smart Phone ในการเขียนโปรแกรม จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ สามารถเชื่อมต่อ Arduino และใช้ภาษา C
– เน้นทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สี : ฟ้า , ชมพู

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

ฟ้า, ชมพู