Top
 

Shop

Imagineering Education / Magnetic Crane

Magnetic Crane

฿280.00

Quantity

Description

Magnetic Crane

ชุดสื่อเครนแม่เหล็กมีชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็น อีกพลังงานหนึ่ง เป็นชุดสื่อที่ทำให้เด็กๆได้ลงมือสร้างเครนด้วยตัวเองรวมไปถึงการต่อวงจรเพื่อทำให้เห็นการเปลี่ยนรูปพลังงานได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดสินค้า

1. ชุดประกอบไม้
2. ขดลวดทองแดง
3. รางแบตเตอรี่
4. สวิช
5. ถ่าน 2A
6. น็อต
7. รถพลาสติก
8. ชุดสีน้ำพร้อมพู่กัน
9. กาวลาเท็กซ์

 

สาระ2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว. 2.3 ป.3/1 ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็น อีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์