www.pornvideos Top

sex gif

 

Shop

HaloCode

Call for Price

รหัสสินค้า: P1030063 หมวดหมู่:

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า :

– สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ สนใจเป็นนักประดิษฐ์ สร้างโครงงานรเน้นการสร้างโครงงานเป็นแกน หลักบูรณาการความรู้เรื่อง Coding การใช้ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วงจร สำเร็จรูป เพื่อสร้างนวัตกรรม AI  IOT รวมถึง การสร้างงานโดยใช้เครื่องมือทันสมัย