www.pornvideos Top

sex gif

 

Shop

Imagineering Education / DIY Racing Car

DIY Racing Car

฿350.00

Quantity

Description

DIY Racing Car

ชุด DIY Racing Car ประกอบไปด้วยชุดมอเตอร์ ล้อ เพลา แบตเตอรี่ เป็นชุดสื่อที่ทำให้เด็กๆสนุกไปกับการสร้างรถและการต่อวงจรไฟฟ้าทำให้เด็กเข้าใจในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

สาระ2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว.2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์