Top
 

Shop

Imagineering Education / DIY Knitting Set Bucket

DIY Knitting Set Bucket

฿120.00

Quantity

Description

การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้ แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ

รายละเอียดสินค้า

1. ชุด DIY KNITTING SET BAG
2. โฟมบาง

 

สาระ2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว.2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว.2.1 ป.2/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้ แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่