www.pornvideos Top

sex gif

 

Shop

Imagineering Education / 3 Color flashlight

3 Color flashlight

฿380.00

Quantity

Description

3 Colored flashlight

แสงมีความลับอยู่มากมายโดยเฉพาะแสงขาว การสร้างสื่อขึ้นมาเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนจึงมีความสำคัญ ชุดสื่อภายในกล่องจะประกอบไปด้วยชุดไฟ 3 สีเพื่อให้เด็กสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเกิดแสงขาวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

1. ชุดวงจรไฟฟ้า 3 สี
2. ไดคัทกล่องไฟฉาย
3. ถ่าน 2A
4. กาวลาเท็กซ์
5. สีน้ำพร้อมพู่กัน

 

สาระ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว 2.3 ม.3/15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง โปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบายการกระจาย แสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน เชิงประจักษ์