www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 3
เรื่อง :  การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 8.2 ป 1/4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
– การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยี

บทนำของเรื่อง : ICT Literacy คือการใช้ Computer Hardware และ Software และอุปกรณ์ร่วมในการทำงานเพื่อประมวลผล และแสดงผลผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทำให้สามารถพัฒนางานต่าง ๆให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

คืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการรับ-ส่งข้อมูล ประมวลข้อมูล ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น

คอมพิวเตอร์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณประมวลผล และสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Input) เข้าคอมพิวเตอร์ ใช้ในการควบคุม ตัวชี้ (Pointer) บนจอคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างขนาดเล็ก มีส่วนโค้งและส่วนเว้าเข้ากับอุ้งมือ เพื่อให้จับถนัดมือเคลื่อนไหวได้ง่าย โดยมีวิธีการใช้
ดังต่อไปนี้

1.คลิก (Click)
เป็นการกดเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้ง เพื่อใช้เลือกคำสั่งหรือวัตถุต่าง ๆ ในโปรแกรม(การเลือก คือ การคลิกเพื่อรอรับคำสั่งต่อไป)

2.ดับเบิลคลิก (Double Click)
เป็นการกดเมาส์ด้านซ้าย 2 ครั้งต่อเนื่อง เพื่อเปิดหรือเข้าสู่โปรแกรม หรือเพื่อแก้ไขวัตถุที่เลือกทำหน้าที่เหมือนกับการกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

3.เเดรก (Drag)
เป็นการกดเมาส์ด้านซ้ายค้างแล้วลากเมาส์ไป ใช้เมื่อต้องการย้ายวัตถุ หรือคำสั่งต่าง ๆ ไปตามตำแหน่งที่ต้องการ

4.คลิกขวา (Right Click)
เป็นการกดเมาส์ด้านขวา 1 ครั้ง ใช้เมื่อต้องการเมนูลัด หรือคำสั่งเสริม

5.สกอร์เมาส์ (Scroll mouse)
เป็นการเลื่อนปุ่มตรงกลางระหว่างปุ่มเมาส์ 2 ข้าง ใช้เมื่อต้องการเลื่อนหน้าเอกสารขึ้นหรือลง

แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Input) ตัวอักษร ตัวเลข หรือคำสั่งอื่น ๆ เข้าคอมพิวเตอร์ โดยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ซึ่งอาจส่งผลให้ใช้เวลานานในการป้อนข้อมูลหากใช้ไม่ถูกวิธี การใช้งานคีย์บอร์ดอย่างถูกวิธี มีดังต่อไปนี้

1.ท่านั่งที่เหมาะสม
-ไม่ควรนั่งหลังงอ
-ควรนั่งหลังตรง
-ระยะห่างจากจอภาพ 45 – 70 ซม.

2.ลักษณะการวางมือ
-ไม่ควรหักข้อมือลง หรือเอียงซ้ายขวา
-ควรยืดข้อมือให้ตรงขยับเฉพาะนิ้ว
-ควรมีที่พักข้อมือถ้าใช้คีย์บอร์ดเป็นเวลานาน

3.ควรวางมือบนแป้นเหย้า
-การทำงานให้รวดเร็วต้องเรียนรู้การพิมพ์สัมผัส วางมือบนแป้นเหย้า
-ควรพักสายตาเมื่อพิมพ์เป็นเวลานาน

หน้าจอสัมผัส (Touch screen) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลเหมือนเมาส์และคีย์บอร์ด แต่ผู้ใช้สามารถสัมผัสบนจอของเครื่องเพื่อที่จะสั่งการ โดยการใช้งานคล้ายเมาส์ เช่น การกด (คลิกเมาส์), การกดค้าง (กดเมาส์ด้านขวา), การลากถู (การลากเมาส์) และยังสามารถรับคำสั่งหลายจุดพร้อมกัน เรียกว่า มัลติทัช (Multi-touch)

1.แตะ (Tab) หรือ แตะ 2 ครั้ง (Double tab)
-การเปิดหรือเลือกโปรแกรม
-ใช้เลือกตัวอักษรเพื่อพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
-แตะภาพ 2 ครั้งเป็นการขยายภาพ

2.ปัดนิ้ว (Filck) คือการกดค้างและเลื่อนอย่างเร็ว
-เลื่อนขึ้นหรือลง ภาพ โปรแกรม ข้อความ เป็นต้น
-เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ของหน้าต่างหน้าจอหลักหรือภาพหน้าต่อไป

3.ลากนิ้วเข้าหากัน (Pinch) แยกนิ้วออก (Unpinch)
-ย่อหรือขยาย ภาพถ่าย หน้าเว็บเพจ หรือ แผนที่
-ใช้เมื่อกำลังถ่ายภาพหรือถ่ายภาพวีดิทัศน์เพื่อย่อขยาย

4.ใช้ 2 นิ้วกดค้างและหมุน (Rotate)
-ใช้ในการหมุนภาพ เพื่อปรับตำแหน่งการมอง

การฝึกพิมพ์สัมผัส

ควรเริ่มจากลักษณะการนั่งพิมพ์งานที่เหมาะสม รู้จักการวางนิ้วมือบนแป้นเหย้า เข้าใจลักษณะการสืบนิ้วของแป้นพิมพ์ ฝึกการไม่มองแป้นพิมพ์ ตามองต้นฉบับ ค่อยๆ ใจเย็นๆ พิมพ์ไปเรื่อย ๆ ฝึกไปจนเป็นทักษะให้สามารถพิมพ์สัมผัสได้ อาจจะต้องใช้เวลาแต่ไม่ยาก เพียงฝึกวันละ 5-10 นาทีไม่นานก็จะสามารถทำได้

ลักษณะการนั่งที่เหมาะสมในการพิมพ์งาน
ก. นั่งหลังตรง หลังพิงพนักที่นั่ง ทำท่าทางให้สบาย
ข. ระยะห่างจากหน้าจอประมาณ 30 – 50 ซม.
ค. วางเท้าราบกับพื้นให้เท้าซ้ายเยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อย ปล่อยแขนตามสบายและงอข้อศอกขึ้นเล็กน้อยเพื่อจะได้ให้มืออยู่บนแป้นได้อย่างถนัด

1. Function Key คือ ปุ่มหน้าที่ (F: Function) เฉพาะที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ
ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของโปรแกรม เช่น
F1 คือ ปุ่ม Help ใช้ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

2. Alphabet Key คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์ปุ่มที่สำคัญ เช่น
Caps Lock คือ ปุ่มสำหรับล็อกพิมพ์ตัวอักษรตัวบน
Shift คือ ใช้สำหรับกดค้างเพื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวบน
Enter คือ การขึ้นบรรทัดใหม่
Spacebar คือ การเคาะเว้นวรรคตัวอักษร

3. Control Key คือ ปุ่มควบคุมโปรแกรม โดยใช้การกดปุ่มอีกปุ่มพร้อมกัน เช่น
Ctrl (Control) คือ ปุ่มควบคุมการทำงานร่วมกับปุ่มอื่น หรือเป็นคีย์ลัดของคำสั่งในโปรแกรม เช่น Ctrl+C = คัดลอก
Alt (Alternate) คือ ปุ่ม ทางเลือก Alternative ใช้ทำงานร่วมกับปุ่มอื่น เช่นAlt+F4 = Close หรือปิดหน้าต่าง หรือปิด
โปรแกรม เป็นต้น
Windows คือ ปุ่มที่ใช้ควบคุมการทำงานของ Windows เช่น Windows + C = Charms Bar

4. Numeric Key คือ ใช้สำหรับพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์การคำนวณ

5. Arrow Key คือ ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ (Cursor)

การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

การวางนิ้วที่ถูกต้อง (ภาษาไทย)
เด็ก ๆ จะต้องวางนิ้วบนแป้นเหย้าภาษาไทย ก็คือ ฟ ห ก ด ่ า ส ว
แป้นเหย้า คือ แป้นอักษรที่พักนิ้วระหว่างพิมพ์ ไม่ว่าจะพิมพ์ตำแหน่งไหนก็ตามจะต้องกลับมาวางไว้ที่ตำแหน่งแป้นเหย้าเหมือนเดิม

แป้นเหย้าด้านซ้ายมือ แป้นเหย้าด้านขวามือ
– แป้นอักษร ฟ ใช้ นิ้วก้อย วาง – แป้นวรรณยุกต์ ่ ใช้ นิ้วชี้ วาง
– แป้นอักษร ห ใช้ นิ้วนาง วาง – แป้นสระ า ใช้ นิ้วกลาง วาง
– แป้นอักษร ก ใช้ นิ้วกลาง วาง – แป้นอักษร ส ใช้ นิ้วนาง วาง
– แป้นอักษร ด ใช้ นิ้วชี้ วาง – แป้นอักษร ว ใช้ นิ้วก้อย วาง

แบบฝึกพิมพ์
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
*ถ้าต้องการเว้นวรรค ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเคาะที่ปุ่ม Spacebar

การวางนิ้วที่ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษ)
เด็ก ๆ จะต้องวางนิ้วบนแป้นเหย้าภาษาอังกฤษ ก็คือ a s d f j k l ;
แป้นเหย้า คือ แป้นอักษรที่พักนิ้วระหว่างพิมพ์ ไม่ว่าจะพิมพ์ตำแหน่งไหนก็ตามจะต้องกลับมาวางไว้ที่ตำแหน่งแป้นเหย้าเหมือนเดิม

แป้นเหย้าด้านซ้ายมือ แป้นเหย้าด้านขวามือ
– แป้นอักษร a ใช้ นิ้วก้อย วาง – แป้นวรรณยุกต์ j ใช้ นิ้วชี้ วาง
– แป้นอักษร s ใช้ นิ้วนาง วาง – แป้นสระ k ใช้ นิ้วกลาง วาง
– แป้นอักษร d ใช้ นิ้วกลาง วาง – แป้นอักษร l ใช้ นิ้วนาง วาง
– แป้นอักษร f ใช้ นิ้วชี้ วาง – แป้นอักษร ; ใช้ นิ้วก้อย วาง

แบบฝึกพิมพ์
asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl;
asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl;
asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl;
asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl; asdfjkl;
***ถ้าต้องการเว้นวรรค ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเคาะที่ปุ่ม Space bar

Technology Challenge

หนูน้อยพันมือ
ลิปดาไปเช็คอินที่สนามบิน แล้วสังเกตเห็นพนักงานพิมพ์งานได้เร็วมาก ลิปดารู้สึกตื่นเต้นเลยกระซิบถามคุณแม่ว่า ทำไมพี่เขาถึงพิมพ์ได้เร็วจังครับ คุณแม่เลยอธิบายว่าที่พี่เขาต้องพิมพ์ได้เร็วขนาดนี้เพราะเขาจะต้องรีบรับข้อมูลผู้โดยสาร ถ้าอยากพิมพ์ได้เร็วเหมือนพี่เขา ก็ต้องไปหัดฝึกพิมพ์สัมผัสจ้า

Missions :
1. ให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัสโดยการวางนิ้วบนแป้นเหย้า
2. คุณครูกำหนดเวลาในการพิมพ์ให้นักเรียนสามารถพิมพ์ได้จำนวนคำมากที่สุดและผิดพลาดน้อยที่สุดคือผู้ชนะ

Materials :
1. ใบงานฝึกพิมพ์
2. คอมพิวเตอร์

Ask :
1. แป้นเหย้ามีความสำคัญอย่างไรต่อการพิมพ์สัมผัส
2. ปุ่มสำคัญบนคีย์บอร์ดมีประโยชน์อย่างไร
3. ปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดมีความสำคัญอย่างไร

Plan & Design : ฝึกพิมพ์สัมผัสและวางนิ้วบนแป้นเหย้า

การเปิด – ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธี ประการแรกก็คือการรู้จักการเปิดและปิดที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อทำให้สามารถเริ่มต้นการใช้งานและรู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย โดยอุปกรณ์แรกก็คือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการเปิดและปิดดังต่อไปนี้

1.เสียบปลั๊กไฟ โดยให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเสียบปลั๊กไฟให้

2.เปิดสวิตช์ที่ CPU และหน้าจอภาพ

3.รอจนกว่าเครื่องจะพร้อมทำงาน

4.เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ปิดโปรแกรมให้หมดทุกโปรแกรม

5.ใช้คำสั่งปิดเครื่องหรือ shutdown

6.ถอดปลั๊กไฟ และคลุมเครื่องให้เรียบร้อย

กิจกรรมบูรณาการ

ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นและลากเส้นจับคู่กับความหมายของอุปกรณ์ด้านล่างให้ถูกต้อง

1.เป็นอุปกรณ์สื่อสาร ในระยะเริ่มต้นสามารถรับส่งเสียงพูดได้เพียงอย่างเดียว
2.เป็นอุปกรณ์แว่นตาที่เพิ่มกล้องและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไป
3.เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ ด้วยขนาดที่เล็กและพกพาได้ง่าย
4.เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลและประมวลผลมีขนาดใหญ่
5.ที่ผสมผสานระหว่างนาฬิกาและสมาร์ทโฟน

ให้นักเรียนอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยกาเครื่องหมายถูกในวงกลม
1.ถ้านักเรียนใช้แท็บเล็ตและต้องการขยายภาพจะใช้คำสั่งใด

2.จากภาพข้อใดไม่ควรปฏิบัติ

3.ถ้านักเรียนต้องการใช้เมาส์ย้ายวัตถุ นักเรียนควรทำอย่างไร

4.ถ้านักเรียนต้องการเลื่อนหน้าเอกสารควรจะใช้คำสั่งใด

ให้นักเรียนเรียงลำดับภาพหรือข้อความ ในการเปิด-ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยเรียงจากเริ่มไปจนจบโดยใช้หมายเลข 1-4 ให้ถูกต้อง

1.การเปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.การปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.การเปิด-ปิด โทรทัศน์

4.การเปิด-ปิดแท็บเล็ต

ให้นักเรียนอ่านและกาเครื่องหมายถูก ในวงกลมในภาพคำตอบที่ถูกต้อง โดยสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

1.เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

2.อุปกรณ์ใดสามารถโหลด แอป (APP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

3.อุปกรณ์ใดสามารถเก็บข้อมูลภาพและเสียงได้

4.ถ้าระบบอินเทอร์เน็ตเสียหายจะสามารถรับข้อมูลข่าวได้จากอุปกรณ์ใด

Technology workshop

ออกแบบคู่มือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

Investigate Idea : คุณพ่อซื้อแท็บเล็ตให้แบ่งปันเป็นของขวัญแบ่งปันเปิดกล่องและจะเอาไปอวดทุก ๆ คน คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อสอนวิธีใช้งานเบื้องต้นแต่แบ่งปันจำไม่ได้ คุณพ่อเลยแนะนำให้ทำคู่มือแบบง่ายๆ ในการใช้แท็บเล็ตเก็บไว้

Missions :
1. ให้นักเรียนเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ชอบ
2. ศึกษาหาข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
3. ให้ออกแบบคู่มือการใช้ลงในกระดาษ A4
4. นำเสนอคู่มือของตนเอง

Materials :
1. กระดาษ
2. อุปกรณ์ตกแต่ง

ASK : การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์ เทคโนโลยี

Plan&Design : วางแผนและออกแบบคู่มือใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ

Building&Testing : ให้ประดิษฐ์ตัวอย่างชิ้นงานพร้อมนำเสนอ

Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
3. แนวความคิดที่ได้จากการสำรวจคืออะไร