พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้ทั้งในบ้าน และในอุตสาหกรรม ...